Tutkimus: ”Eri tyyppisten liikuntakuormitusten vaikutus reisiluun yläpään rakenteeseen”

Sotkamon Visan Helena Kvist on kutsuttu ja hyväksytty UKK-instituutin toimeenpanemaan tutkimukseen, jossa tarkastellaan pitkäaikaisen urheiluharrastuksen vaikutusta luustoon. Tutkimukseen osallistuu squashin, jalkapallon, koripallon, voimanoston, painonnoston, hiihdon, kestävyysjuoksun, pyöräilyn, uinnin, pituushypyn, korkeushypyn ja kolmiloikan harrastajia. Verrokkiryhmänä on tavanomaista liikuntaa harrastavia samanikäisiä nuoria naisia. Kvistin valinta tutkimukseen tapahtui lajiliiton antamien henkilötietojen perusteella.

Osteoporoosi ja osteoporoottiset murtumat ovat suuri kansaterveydellinen ongelma. Osteoporoottisia murtumia tapahtuu Suomessa noin 30 000 vuodessa. Tutkimus on osa UKK-instituutin ohjelmaa, jossa pyritään löytämään tehokkaita tapoja estää osteoporoottotisia murtumia. Urheilijoilla on todettu vahvempi luuston rakenne. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää, minkälainen kuormitus vaikuttaa luuta vahvistaviin tekijöihin. Tutkimuksesta saatavaa tietoa käytetään hyväksi, kun suunnitellaan koko väestölle tarkoitettua tehokasta, turvallista ja toteuttamiskelpoista liikuntaohjelmaa.

Kvistin osalta tutkimus käynnistyy 13.10.2007 Tampereella toteutettavalla magneettikuvauksella (MRI), luustomittauksilla sekä lihasten suorituskykymittauksilla.